Группа авторов zarządzanie zrównoważonym rozwojem jednostek samorządu terytorialnego
Найдено товаров - 10000

Фото - Группа авторов Zarządzanie zrównoważonym rozwojem jednostek samorządu terytorialnego группа авторов zarządzanie zrównoważonym rozwojem jednostek samorządu terytorialnego

Группа авторов Zarzą...

Группа авторов Zarządzanie zrównoważonym rozwojem jednostek samorządu...

Посмотреть карточку товара

Цена: 608.55 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Фото - Группа авторов Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego w Polsce группа авторов zarządzanie zrównoważonym rozwojem jednostek samorządu terytorialnego

Группа авторов Współ...

Группа авторов Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego w Pol...

Посмотреть карточку товара

Цена: 299.52 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Фото - Maria Jastrzębska Zarządzanie długiem jednostek samorządu terytorialnego группа авторов zarządzanie zrównoważonym rozwojem jednostek samorządu terytorialnego

Maria Jastrzębska Za...

Maria Jastrzębska Zarządzanie długiem jednostek samorządu terytorialne...

Посмотреть карточку товара

Цена: 1388.26 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Фото - Группа авторов Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego w świetle indykatorów aktywności rozwojowej группа авторов zarządzanie zrównoważonym rozwojem jednostek samorządu terytorialnego

Группа авторов Zrówn...

Группа авторов Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek sam...

Посмотреть карточку товара

Цена: 551.5 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Фото - Maria Jastrzębska Zarządzanie ryzykiem w działalności jednostek samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka katastroficznego группа авторов zarządzanie zrównoważonym rozwojem jednostek samorządu terytorialnego

Maria Jastrzębska Za...

Maria Jastrzębska Zarządzanie ryzykiem w działalności jednostek samorz...

Посмотреть карточку товара

Цена: 1616.47 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Фото - Группа авторов Zarządzanie jednostkami samorządu terytorialnego w warunkach gospodarki rynkowej группа авторов zarządzanie zrównoważonym rozwojem jednostek samorządu terytorialnego

Группа авторов Zarzą...

Группа авторов Zarządzanie jednostkami samorządu terytorialnego w waru...

Посмотреть карточку товара

Цена: 551.5 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Фото - Magdalena Gurdek Monokratyczne organy jednostek samorządu terytorialnego группа авторов zarządzanie zrównoważonym rozwojem jednostek samorządu terytorialnego

Magdalena Gurdek Mon...

Magdalena Gurdek Monokratyczne organy jednostek samorządu terytorialne...

Посмотреть карточку товара

Цена: 361.33 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Фото - Tomasz Moll Komisje jednostek samorządu terytorialnego группа авторов zarządzanie zrównoważonym rozwojem jednostek samorządu terytorialnego

Tomasz Moll Komisje...

Tomasz Moll Komisje jednostek samorządu terytorialnego

Посмотреть карточку товара

Цена: 219.65 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Фото - Jan Czempas Skłonność jednostek samorządu terytorialnego do inwestowania группа авторов zarządzanie zrównoważonym rozwojem jednostek samorządu terytorialnego

Jan Czempas Skłonnoś...

Jan Czempas Skłonność jednostek samorządu terytorialnego do inwestowan...

Посмотреть карточку товара

Цена: 95.09 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Фото - Eugeniusz Sobczak Zrównoważony rozwój gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego группа авторов zarządzanie zrównoważonym rozwojem jednostek samorządu terytorialnego

Eugeniusz Sobczak Zr...

Eugeniusz Sobczak Zrównoważony rozwój gospodarczy jednostek samorządu...

Посмотреть карточку товара

Цена: 589.54 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Фото - Группа авторов Samodzielność ustrojowa samorządu terytorialnego w Polsce группа авторов zarządzanie zrównoważonym rozwojem jednostek samorządu terytorialnego

Группа авторов Samod...

Группа авторов Samodzielność ustrojowa samorządu terytorialnego w Pols...

Посмотреть карточку товара

Цена: 664.65 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Фото - Danuta Stawasz Zarządzanie w Jednostkach Samorządu Terytorialnego группа авторов zarządzanie zrównoważonym rozwojem jednostek samorządu terytorialnego

Danuta Stawasz Zarzą...

Danuta Stawasz Zarządzanie w Jednostkach Samorządu Terytorialnego

Посмотреть карточку товара

Цена: 898.57 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Фото - Группа авторов Zarządzanie rozwojem współczesnych miast группа авторов zarządzanie zrównoważonym rozwojem jednostek samorządu terytorialnego

Группа авторов Zarzą...

Группа авторов Zarządzanie rozwojem współczesnych miast

Посмотреть карточку товара

Цена: 426.94 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Фото - Eugeniusz Sobczak Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego группа авторов zarządzanie zrównoważonym rozwojem jednostek samorządu terytorialnego

Eugeniusz Sobczak Zr...

Eugeniusz Sobczak Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek...

Посмотреть карточку товара

Цена: 532.48 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Фото - Marcin Tyniewicki Komentarz do ustawy o finansach publicznych dla jednostek samorządu terytorialnego (e-book) группа авторов zarządzanie zrównoważonym rozwojem jednostek samorządu terytorialnego

Marcin Tyniewicki Ko...

Marcin Tyniewicki Komentarz do ustawy o finansach publicznych dla jedn...

Посмотреть карточку товара

Цена: 4792.36 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Фото - Michał Bitner Prawne instrumenty ograniczania deficytu budżetowego i długu publicznego jednostek samorządu terytorialnego группа авторов zarządzanie zrównoważonym rozwojem jednostek samorządu terytorialnego

Michał Bitner Prawne...

Michał Bitner Prawne instrumenty ograniczania deficytu budżetowego i d...

Посмотреть карточку товара

Цена: 2263.06 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Фото - Mirosław Stec Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego. Dopuszczalność i granice jej prowadzenia группа авторов zarządzanie zrównoważonym rozwojem jednostek samorządu terytorialnego

Mirosław Stec Działa...

Mirosław Stec Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialne...

Посмотреть карточку товара

Цена: 1616.47 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Фото - Izabela Różańska-Bińczyk Transfer dobrych praktyk zarządzania zasobami ludzkimi z biznesu do jednostek samorządu terytorialnego группа авторов zarządzanie zrównoważonym rozwojem jednostek samorządu terytorialnego

Izabela Różańska-Biń...

Izabela Różańska-Bińczyk Transfer dobrych praktyk zarządzania zasobami...

Посмотреть карточку товара

Цена: 379.4 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Фото - Patrycja Szulin Kontrola zarządcza jednostek samorządu terytorialnego. Monitoring - kontrola - audyt группа авторов zarządzanie zrównoważonym rozwojem jednostek samorządu terytorialnego

Patrycja Szulin Kont...

Patrycja Szulin Kontrola zarządcza jednostek samorządu terytorialnego....

Посмотреть карточку товара

Цена: 950.87 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Фото - Małgorzata Żak-Skwierczyńska Bariery we współpracy jednostek samorządu terytorialnego miejskich obszarów funkcjonalnych группа авторов zarządzanie zrównoważonym rozwojem jednostek samorządu terytorialnego

Małgorzata Żak-Skwie...

Małgorzata Żak-Skwierczyńska Bariery we współpracy jednostek samorządu...

Посмотреть карточку товара

Цена: 426.94 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Фото - Jan Charytoniuk Plan kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego – komentarz группа авторов zarządzanie zrównoważonym rozwojem jednostek samorządu terytorialnego

Jan Charytoniuk Plan...

Jan Charytoniuk Plan kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialn...

Посмотреть карточку товара

Цена: 378.44 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Фото - Группа авторов Pozycja i funkcjonowanie samorządu terytorialnego. Wybrane zagadnienia ekonomiczne i prawne группа авторов zarządzanie zrównoważonym rozwojem jednostek samorządu terytorialnego

Группа авторов Pozyc...

Группа авторов Pozycja i funkcjonowanie samorządu terytorialnego. Wybr...

Посмотреть карточку товара

Цена: 334.7 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Фото - Joanna Wyporska-Frankiewicz Dostęp do informacji publicznej w praktyce jednostek samorządu terytorialnego группа авторов zarządzanie zrównoważonym rozwojem jednostek samorządu terytorialnego

Joanna Wyporska-Fran...

Joanna Wyporska-Frankiewicz Dostęp do informacji publicznej w praktyce...

Посмотреть карточку товара

Цена: 2110.92 RUR

Подробнее

Похожие товары...

Фото - Michał Bursztynowicz Postępowanie administracyjne dla jednostek samorządu terytorialnego. Komentarz группа авторов zarządzanie zrównoważonym rozwojem jednostek samorządu terytorialnego

Michał Bursztynowicz...

Michał Bursztynowicz Postępowanie administracyjne dla jednostek samorz...

Посмотреть карточку товара

Цена: 2567.34 RUR

Подробнее

Похожие товары...

<